Ciągła integracja – cechy dobrego wdrożenia

CI

Continuous Intergration to ciągła integracja, jako grupa praktyk XP, zdobyła uznanie na całym świecie, skutecznie eliminując liczbę błędów w wytwarzanym oprogramowaniu. Efektywne wdrożenie tych praktyk to m.in.:
- wcześniejsze wykrywanie błędów – błędy integracyjne wykrywane są jeszcze na etapie programowania,
- stały dostęp do najnowszej wersji wytwarzanego oprogramowania, co jest niezwykle istotne dla całego procesu wytwarzania oprogramowania,
- zmniejszenie nakładów pracy na łączenie kodu tworzonego przez wielu programistów,
- większa odpowiedzialność wśród programistów, gdyż praca każdego z nich jest weryfikowana już na poziomie automatycznego budowania nowej wersji.